Convocatoria asemblea xeral de socias e socios

Convócase aos socios/as da Asociación Comunidade O Zulo á celebración da asemblea xeral extraordinaria.

Lugar: Centro Socio Cultural Casas Baratas, rúa Fene, s/n

Data: 04.03.2023

Hora 1ª convocatoria: 10.00

Hora 2ª convocatoria: 10.30

ORDE DO DÍA

1 Balance de execución de actividades 2022

2 Programación de actividades 2023

3 Modificación de estatutos: cambio do domicilio social

4 Renovación de órganos colexiados

5 Rogos e preguntas

A documentación relacionada cos temas incluídos na orde do día, estará dispoñible até o día de celebración da asemblea no local da asociación.

 

Imaxe de Luis Quintero