Sinatura convenio e entrega equipos a Melisa e Asociación Apelón

O pasado 10 de Outubro, no Centro Socio Cultural Casas Baratas de Mugardos, Asociación Cultural Apelón Educación e Asociación Comunidade O Zulo asinaron o convenio polo cal fíxose entrega dun equipo informático equipado con software libre.

Esta entrega non sería posible sen a colaboración da AMTEGA, que cedeu sen custo 10 equipos informáticos completos para reutilizalos en asociacións sen arela de lucro.

Sinatura convenio Apelon

[ Pablo Robatto de OZulo e Javier Dieste de Asociación Apelón ]

 

Con data 25 de Setembro de 2018, Rafael Gaioso, en representación da Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide(MELISA), e Alberto Permuy Leal, en representación da asociación, asinaron en Ames o mesmo convenio, no que se entregaron dous equipos informáticos.

 

Sinatura convenio Melisa e Asociación Apelón

[ Rafael Gaioso asinando o convenio ]