Listaxe elementos patrimonio (in)visible

Elemento Aportado por... Parroquia Data aportación
Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega Comunidade Santiago de Franza
Estanco de Franza Mar Nóvoa Santiago de Franza
Casino Progreso de Franza Mar e Carmen Santiago de Franza
Institución Escolar Franza-O Seixo Miguel Rodríguez Santiago de Franza
Francisco Vizoso Mar e Carmen Santiago de Franza