Listaxe elementos patrimonio (in)visible

Elemento Aportado por... Parroquia Data aportación
Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega Comunidade Santiago de Franza 08-12-2022
Estanco de Franza Mar Nóvoa Santiago de Franza 28-11-2022
Casino Progreso de Franza Mar e Carmen Santiago de Franza 28-11-2022
Institución Escolar Franza-O Seixo Miguel Rodríguez Santiago de Franza 28-11-2022
Francisco Vizoso Mar e Carmen Santiago de Franza 28-11-2022